Estateplan

Bel (0118) 640 915

Blog

Scheiden en kinderen

 

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ongeveer een derde van de huwelijken in een scheiding eindigt. Daarbij zijn jaarlijks tienduizenden kinderen betrokken.

De gevolgen van een echtscheiding kunnen voor kinderen zeer ingrijpend zijn. De problemen waarmee ze te maken krijgen hangen af van vele factoren, waaronder de leeftijd, maar toch vooral ook hoe ouders met de scheiding, met elkaar en met het gezin omgaan.

De politiek is zich daarvan ook erg bewust en heeft om die reden enkele jaren geleden verplicht gesteld dat ouders bij een scheiding de gevolgen voor de kinderen via een ouderschapsplan regelen. Dit is een overeenkomst waarin ondermeer staat hoe ouders de zorg verdelen en de kosten van de kinderen dragen. Zonder ouderschapsplan kun je niet scheiden, zegt de wet.

De praktijk

Als advocaat en als mediator maak ik dagelijks scheidingen mee. Sommige ouders doen hun uiterste best om de gevolgen voor de kinderen zo beperkt mogelijk te houden. Dat vergt een grote inspanning van ze. Er zijn helaas ook paren die dat niet voor elkaar krijgen. Soms omdat een van de ouders zich onvoldoende in de kinderen kan verplaatsen. Dat kan voor de kinderen grote gevolgen hebben. Het is ook enorm frustrerend voor de andere ouder, want alleen lukt het niet. Hoe sommige van deze ouders toch de kinderen blijven beschermen en als het ware in iedere discussie met de ander toegeven om de rust te handhaven, is bewonderenswaardig.

Overheid

Het is duidelijk dat de overheid de belangen van de kinderen centraal stelt. De raad voor rechtsbijstand, die de rechtsingang voor mensen met lagere inkomsten subsidieert, heeft regels gesteld om ook advocaten te verplichten de belangen van de kinderen centraal te stellen.

Kinderombudsman

Dat de kinderombudsman probeert de praktijk te veranderen is geen verrassing. In een omvangrijk rapport adviseerde hij vorig jaar nog ouders zich niet langer achter “het belang van de kinderen” te verschuilen, omdat ouders dat vaak misbruiken om de ander te bekritiseren. Ouders dienen zich te richten op hun gezamenlijke belang als ouder, zijnde het welzijn van de kinderen.

Pilot rechtbank
De rechtbank Zeeland – West-Brabant is sinds februari 2015 betrokken bij een pilot waarbij de rechter psychologen en orthopedagogen kan aanwijzen om de kinderen bij te staan als die knel lijken te raken tussen de ouders bij zogenaamde vechtechtscheidingszaken. Het kind krijgt daarmee ook een stem en is niet langer een speelbal in de strijd. Er zijn nog geen resultaten bekend, maar ook hieruit blijkt dat er wordt geprobeerd om ouders te helpen het welzijn van de kinderen centraal te stellen. Een goed initiatief.

Fiscale regels maken het moeilijker
Helaas maakt diezelfde overheid het aan de andere kant ouders een stuk lastiger doordat dit jaar de fiscale regels voor kinderen zijn veranderd, hetgeen zeer vergaande gevolgen kan hebben op kinderalimentatie.

Doordat het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders is verhoogd door de invoering van de alleenstaande-ouderkop, hoeven (in het geval van de standaardsituatie dat kinderen bij moeder wonen) vaders veel minder en vaak zelfs geen kinderalimentatie meer te betalen. Dat betekent helaas in veel gevallen extra discussies tussen de ouders. Wat misschien nog wel erger is, zijn de gevallen waarin er al jaren rust is en waar nu ineens weer ruzie over kinderalimentatie ontstaat waardoor de verstandhouding tussen de ouders verslechtert.

Minister Asscher reageerde op verontruste kamervragen door te antwoorden dat het aan de ouders is om dit op te lossen en anders aan de rechter.

Aan de ene kant wordt er van alles geprobeerd om ouders te helpen, terwijl er vervolgens met een wetswijziging weer heel veel nieuwe discussies worden gecreëerd.

Mediation
Als u kinderen hebt en u gaat scheiden is mijn advies eerst te proberen via mediation tot afspraken te komen. Indien mogelijk heeft het mijn voorkeur dat u eerst langskomt voordat u het met de kinderen bespreekt. Daarmee hebt u de grootste kans de gevolgen voor de kinderen te beperken en te voorkomen dat uw kinderen het kind van de rekening worden.

Voor vrijblijvende informatie kunt u altijd contact met mij opnemen.

Martijn Kalle, advocaat

 

Kalle Advocatuur

Sint Pieterstraat 1
4331 ET MIDDELBURG

T: 0118-626.401

F: 0118-636.402

M: 06-23884006

http://www.kalle-advocatuur.nl