Estateplan

Bel (0118) 640 915

Blog

Geld lenen van ouders : dubbel voordeel

Veel ouders willen hun kinderen graag financieel ondersteunen bij de aankoop van een woning, door de kinderen hiervoor geld te lenen. Dat kan voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders een voordeel opleveren.

De rente

Op het eerste gezicht lijkt het aantrekkelijk om de rente op deze lening zo laag mogelijk vast te stellen. Ouders willen hun kind graag helpen en willen daarom vaak geen rente van hun kind ontvangen. Echter, als de lening wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van de woning van het kind, is deze rente bij het kind aftrekbaar. Deze aftrekpost levert daardoor een belastingvoordeel op bij het kind. De omvang van dit belastingvoordeel ligt tussen de 36,50% en 52% (tarief 2015) van de betaalde rente en is afhankelijk van de omvang van het inkomen van het kind. Hoe hoger de rente, des te hoger het belastingvoordeel. De van het kind ontvangen rente kunnen de ouders (gedeeltelijk) weer terugschenken aan het kind.
Bij de ouders is deze rente niet belast. Zij betalen een vast belastingtarief van 1,2% over het uitgeleende bedrag. Dit is hetzelfde belastingtarief als zij verschuldigd zijn over het saldo op een gewone bank- of spaarrekening.

 

Om gebruik te kunnen maken van dit belastingvoordeel is vereist dat de rente eerst daadwerkelijk door het kind wordt betaald op de bankrekening van de ouders. De ouders kunnen deze rente later (deels) weer terugschenken als zij dat willen.

Hoe hoog moet de rente tussen ouders en kinderen dan zijn ? De belastingdienst stelt dat deze rente minimaal 6% moet zijn. Omdat de ouders vaak een lening verstrekken zonder enige zekerheid, lijkt zelfs een iets hogere rente nog verdedigbaar. Dat hangt echter af van de specifieke situatie.

Het contract

Het is belangrijk om de afspraken van de lening altijd vast te leggen in een contract (leningsovereenkomst). Zo weten zowel ouders als kind waar ze aan toe zijn en ontstaan er geen onduidelijkheden. Zo’n leningsovereenkomst mag je zelf opstellen. Hierin vermeld je in ieder geval de volgende afspraken:

  • De startdatum van de lening
  • De hoogte van het geleende bedrag
  • Dat de lening bestemd is voor de koop of verbouwing van een woning
  • Het rentepercentage
  • Hoe de lening wordt afgelost, dat moet net als bij een bank annuïtair zijn.

Let op !
Een lening die is bestemd voor de aankoop of verbouwing van een woning moet worden geregistreerd bij de belastingdienst. Hiervoor heeft de belastingdienst een speciaal formulier. Klik hier voor dit formulier

 

Patrick Caljouw

Eppings & Marcusse