Estateplan

Bel (0118) 640 915

Notaris

Natuurlijk is het van belang om uw financiële zaken op orde te hebben. Daarbij kan Estate Plan u van dienst zijn. Wat zeker ook van belang is, is dat die zaken op orde zijn in het geval u komt te overlijden. Aan wie komt uw vermogen dan toe en hoe moet het vermogen worden verdeeld?

Niet altijd is de wijze waarop de wet uw vermogen laat vererven in overeenstemming met uw eigen wensen. U kunt van de wet afwijken door het opstellen van een testament. Dat is maatwerk; iedere situatie is immers anders. Uw wensen en de mogelijkheden komen in een persoonlijk gesprek aan de orde. In de loop van de tijd kunnen uw wensen veranderen, omdat uw persoonlijke omstandigheden veranderen.

Zo willen jonge mensen met kinderen bijvoorbeeld voogdij regelen en oudere mensen wellicht hun kleinkinderen bij de erfenis betrekken. Het is daarom verstandig om na verloop van tijd na te gaan of de door u opgestelde testamenten nog overeenkomen met uw huidige wensen.
Wanneer dat niet het geval is, kan er een aanvulling op het bestaande testament worden gemaakt of een geheel nieuw testament worden opgesteld. In alle gevallen bent u bij ons van harte welkom!

Notarispraktijk Mr Dr R.C. van Dongen te Middelburg

 

Notaris: noodzakelijk kwaad of juridische huisarts

 

Wie de laatste tijd de krant heeft gelezen, weet dat de notaris wel eens negatief in het nieuws komt. In veel gevallen gaat het om betrokkenheid bij transacties met ‘ panden’ of ‘ vastgoed’ en gaat het om veel geld. Waarom heb je zo’n notaris eigenlijk nodig, als je een huis koopt?

Het meest korte antwoord is, dat de wet voorschrijft dat je naar de notaris moet. Alleen de notaris kan met een akte regelen dat je eigenaar wordt. Dit systeem werkt al eeuwen en zorgt ervoor dat je, als je de akte hebt getekend, er heel zeker van kunt zijn dat je ook echt eigenaar bent geworden.

Veel mensen roepen dan ook nog, dat zo’n akte “veel kost” en “een druk op de knop” uit de printer rolt. Dat klinkt niet positief, maar in zekere zin zit men er niet ver naast. Een akte voorbereiden kost meer tijd dan men denkt en ja, ook een notaris neemt een modeltekst als uitgangspunt en print die met de beroemde druk op de knop uit. Lekker efficient!

Het werk van de notaris zit ‘m niet in het naken van de akte, maar in de onderzoeken die daaraan voorafgaan. Met andere woorden, de akte is het resultaat van het werk, niet het werk zelf. Bij de voorbereidingen wordt in hoofdzaak op twee dingen gelet: is degene die verkoopt wel de eigenaar of mag die persoon wel namens de eigenaar tekenen en ook, of de koper zijn geldzaken wel heeft geregeld.

Of de verkoper de eigendom van een huis kan overdragen, hangt af van de vraag of deze gehuwd is of niet, gehuwd is geweest, of het huis in een nalatenschap zit, of de verkoper failliet is of onder bewind is gesteld en dat soort dingen. Als dit niet wordt onderzocht, kun je als koper het huis en de koopsom [die vaak wordt geleend] kwijt zijn.

De notaris doet met het oog op deze zaken onderzoek bij het kadaster, bij de gemeente en bij de rechtbank. De juridische gevolgen van bijvoorbeeld echtscheiding of faillissement zijn vaak vermeld in vonnissen die ook onderzocht moeten worden.

De koper regelt de aankoop van een huis vaak met een hypotheek. Dan is het onderzoek dat ik hiervoor noemde vaak nodig om voor een bank zekerheid te geven of ze het huis in het openbaar mogen verkopen als de koper zijn rente en aflossingen niet betaalt.

Voor koper en verkoper is het van belang te weten dat de koper de koopprijs heeft betaald en de verkoper het huis schuldenvrij kan overdragen. Bij het tekenen fungeert de notaris als juridisch doorgeefluik: als gevolg van het tekenen van de akte wisselt het huis van eigenaar en gaat de koopsom over van koper naar verkoper.  De wet kent nog tal van maatregelen die een koper moeten beschermen tegen slechtwillende verkopers die een pand twee keer willen verkopen of schuldeisers die snel nog beslag willen leggen op een pand om hun vordering te innen.

Tot slot over de inhoud van de akte. De notaris doet aan de hand van de koopovereenkomst en de akte, waarbij de verkoper eigenaar werd [eigendomsbewijs] onderzoek bij het kadaster naar bijzonderheden, over de bodem, over de rechten en plichten van de eigenaar [in jargon aangeduid als erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen]. Eigenlijk doet de notaris een checkup van de verkoper, de koper en het pand, net als een huisarts doet.

En net als een huisarts die zijn recept onleesbaar opschrijft, maakt de notaris een onbegrijpelijke akte… Gelukkig proberen de meeste notarissen onder andere met duidelijke toelichtingen daarin verbetering te brengen, maar de kern blijft dat wordt gewerkt met begrippen uit de wet. Dat is geen gewoon Nederlands en dat zal t ook nooit worden.

Maar, we blijven proberen!

Eric Sturkenboom, notaris te Vlissingen