Estateplan

Bel (0118) 640 915

Advocaat

Een advocaat kan in een privé situatie een belangrijke rol vervullen bij een scheiding. EstatePlan verzorgt voor u de contacten met de advocaat. Lees voor meer informatie de artikelen van Daniël van der Vliet, mr. M. Kalle en mr. S. Köller  te Middelburg.

 

Bijna ieder conflict is geschikt voort mediation

 

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u samen, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, een conflict oplost. Het verschil met een advocaat? Een mediator is er voor beide partijen én begeleidt partijen naar een duurzame oplossing voor het conflict. Wanneer de bereidheid er is om er samen uit te komen, dan is mediation veelal de meest duurzame (en voordelige) oplossing.

 

Mediation bij echtscheiding

Een echtscheiding luidt de start van een emotionele periode in. Het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsverband wordt beëindigd, er wordt gerouwd om het verlies. Tegelijk wordt een nieuw leven opgebouwd, een leven zonder de vertrouwde ander. Het is een periode van emotionele verwarring, opluchting, verdriet, pijn, schuldgevoel, boosheid, tegenstrijdige gevoelens en/of verwijten. Kortom een periode die gekenmerkt wordt door hoge pieken en diepe dalen. Waarbij beide partijen vaak in een andere fase zitten.

Mediation brengt zo nodig de communicatie weer op gang. Naast de praktische aspecten is er gedurende de mediation ook veel aandacht voor de emotionele aspecten. Als mediator begeleid ik het proces en zie toe dat partners op respectvolle wijze toewerken van individuele belangen naar oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn.

 

Voordelen aan mediation

Het conflict wordt vaak sneller opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Wat misschien veel belangrijker is: beide partijen zijn in driekwart van de geschillen tevreden met de afloop doordat zij samen tot een oplossing komen en sluit de oplossing beter aan op de wensen van ú en de andere partij. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.

 

Wie is Daniël en de kracht van de combinatie met Estateplan

Ik heb de opleiding voor gecertificeerd mediator inclusief het assessment succesvol afgerond. Daarna heb ik en me ingeschreven bij het MfN register, waarbij ik me conformeer aan de richtlijnen en gedragscode van het MfN. De keuze voor de specialisatie Familiemediation was een bewuste keuze om jullie goed van dienst te kunnen zijn. Door de samenwerking met Estateplan kunnen we jullie volledig ontzorgen, en hebben jullie alles in één hand. Niet meerdere keren jullie verhaal moeten doen, wij zorgen dat zaken zorgvuldig worden geregeld.

Estateplan heeft hiermee alle expertise en kunde in huis om jullie scheiding goed te regelen. Kennismaken Graag maak ik met jullie een kosteloze vrijblijvende afspraak om te kijken wat ik voor jullie kan betekenen. Tijdens deze afspraak kan ik jullie meer vertellen over mediation en kijken of er een goede basis is voor mediation.

Mijn contactgegevens voor het maken een vrijblijvende afspraak:

Daniël van der Vliet MfN Registermediator, gecertificeerd familiemediator
Telefoon: 06-38120658
What’s app: 06-38120658

 

 

Privévermogen bij gemeenschap van goederen: Gerechtshoven in de clinch

Ook bij een gemeenschap van goederen kan er privévermogen bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer één van de echtgenoten een erfenis krijgt, waarbij de erflater een uitsluitingsclausule heeft opgenomen in het testament. Zo’n uitsluitingsclausule bepaalt dat de erfenis niet in enige gemeenschap van goederen valt en dus privévermogen wordt van de erfgenaam. Hiermee wordt bedoeld te voorkomen dat familiestukken of familievermogen door een echtscheiding uit de familie verdwijnt een bij de “koude kant” belandt.

Vaak zie je dat dit privévermogen uiteindelijk wordt vermengd met gemeenschappelijk vermogen of dat het privévermogen wordt opgemaakt aan van alles en nog wat. In mijn praktijk heb ik eens meegemaakt dat een stel een deel de erfenis (privévermogen van de man) heeft besteed aan een mooie vakantie naar een ver land. Van het overige geld werd een auto gekocht. Toen partijen jaren later gingen scheiden eiste de man dat hij het bedrag van de erfenis vergoed zou krijgen uit de gemeenschap. Hij stelde zich op het standpunt dat hij door het betalen van de vakantie en de auto gemeenschapsschulden had voldaan en daarom nu recht had op vergoeding.
De vrouw was het hier totaal niet mee eens. Zij vond dat de vakantie als een gift moest worden gezien en zij zag niet in waarom zij nu geld zou vergoeden, terwijl de auto die daar verder nog mee was gekocht inmiddels grotendeels was afgeschreven. Partijen zijn er gelukkig in goed onderling overleg uitgekomen; de man heeft zijn eis met betrekking tot de vakantie laten vallen maar hij kreeg wel de auto.
Dat is maar goed ook want de huidige rechtspraak biedt geen zekerheid.
Over de vraag ‘wel of geen vergoedingsrecht als privévermogen gemeenschappelijk is besteed’ hebben verschillende gerechtshoven inmiddels verschillende uitspraken gedaan.
Het Gerechtshof te Den Haag heeft in 2010 nog bepaald dat de gespendeerde gelden volledig vergoed dienen te worden. Het Gerechtshof Den Bosch bepaalde op 6 maart 2012 dat de besteding van gelden aan een vakantie of een auto niet kunnen worden aangemerkt als het voldoen van een gemeenschapsschuld. Deze betalingen moeten volgens het Hof Den Bosch als gift worden gezien. In tegenstelling tot het Gerechtshof Den Haag vindt het gerechtshof in Den Bosch dus niet dat er een vergoedingsrecht is.
Nu is het afwachten tot de Hoge Raad een knoop doorhakt. Pas dan kan met zekerheid worden gezegd wie er volgens het recht gelijk heeft.

Door mr. Sarah Köller van SARAHKOLLER advocaat en mediator , gespecialiseerd familierechtadvocaat en Mediator.

Middelburg, augustus 2012

Sarah Köller is aangesloten bij de vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS), Hoefnagels Family Mediation en bij de vereniging Collaborative Divorce Holland

 

ECHTSCHEIDING – door mr. M. Kalle van Kalle Advocatuur Middelburg.

Een echtscheiding is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van de echtgenoten en zeker in dat van de kinderen. In Nederland kun je slechts scheiden via de rechtbank en daar is een advocaat voor nodig. Het zijn vaak ingewikkelde en emotionele procedures. Gespecialiseerde rechtshulp is dan ook erg belangrijk.

Partijen kunnen ieder met een eigen advocaat voor de rechter hun scheiding afwikkelen of dit samen met een mediator regelen, zonder dat zij zelf voor de rechter behoeven te verschijnen.

Voor iedere soort echtscheiding kunt u terecht bij Kalle Advocatuur te Middelburg. De heer mr. M. Kalle treedt op voor partijen samen als mediator of slechts voor een partij. Hij is familierechtspecialist, lid van de Vfas en een NMI gecertificeerde mediator. Hij treedt ook als mediator op voor partijen die via de rechtbank naar een mediator worden verwezen. Daarnaast staat hij partijen bij in procedures om omgang, gezag, alimentatie etc.

Indien u verwacht er samen uit te komen is mediation zeker een poging waard. De mogelijkheden zijn daarbij ruimer dan bij de procedure op tegenspraak bij de rechtbank.

Tegenwoordig dienen partijen, indien er kinderen uit het huwelijk zijn geboren die nog minderjarig zijn, een ouderschapsplan op te stellen. Dit betekent dat van partijen wordt verlangd dat zij overleg met elkaar hebben en daar is mediation bijzonder voor geschikt.

Bij de afwikkeling van de scheiding kunnen partijen zich laten adviseren door Estateplan, zodat ook de financiële zaken (waaronder de hypotheek, de woning en bijvoorbeeld verzekeringen) goed zijn geregeld.

Ons advocatenkantoor heeft al in diverse zaken zeer prettig samengewerkt met Estateplan. Het grote voordeel van de samenwerking is dat de kantoren elkaar goed kennen en makkelijk en snel kunnen schakelen voor het inwinnen van advies.

Het is uiteindelijk de cliënt die profiteert van enerzijds de juiste (juridische) begeleiding en anderzijds het goede financiële advies. U staat er dan niet alleen voor!

Daarna kunnen partijen weer verder met hun leven en kunnen zij de nare periode van de echtscheiding afsluiten. Dat is uiteindelijk wat mensen willen, de zaak sluiten en het leven weer verder opbouwen.