Estateplan

Bel (0118) 640 915

Visie en missie

Visie

EstatePlan is de financieel adviseur die aan de zijde van de klant staat in plaats van een verlengstuk te zijn van bank of verzekeringsmaatschappij. De financiële coach die allerlei financiële producten precies op elkaar af kan stemmen in verschillende levensfasen. EstatePlan levert een breed en onafhankelijk financieel advies.

 

Missie

EstatePlan is de financiële coach die zorgt voor een heldere, begrijpelijke en overzichtelijke financiële koers in de huidige en toekomstige situatie van de klant. EstatePlan zorgt voor rust en duidelijkheid in de financiële huishouding in alle levensfasen, zoals bij geboorte, studie, aankoop van onroerend goed, scheiding, pensionering en overlijden.