Estateplan

Bel (0118) 640 915

Visie en missie

Visie

De landelijke en internationale ontwikkelingen – zoals sluiting bankkantoren en de financiële crisis – geven aan dat het anders moet in de financiële wereld. Bij de klant ontstaat er behoefte aan een nieuw soort financieel adviseur die aan hun zijde staat in plaats van een verlengstuk te zijn van bank of verzekeringsmaatschappij. Een raadsman die een breed en onafhankelijk financieel advies kan leveren waarbij volkomen duidelijk is wat er voor wie aan de strijkstok blijft hangen. Een coach die allerlei financiële producten precies op elkaar kan afstemmen in de verschillende levensfasen van de klant.

 

Missie

EstatePlan is de financiële coach/planner die zorgt voor een heldere, begrijpelijke en overzichtelijke financiële koers in de huidige en toekomstige situatie van particulieren. EstatePlan zorgt voor rust en duidelijkheid in de financiële huishouding in alle levensfasen, zoals bij geboorte, studie, aankoop van onroerend goed, scheiding, pensionering en overlijden.

 

Kwaliteit

EstatePlan hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar advisering. Daarom:

  • scholen wij ieder jaar bij om het kennisniveau op peil te houden
  • staan wij voor transparantie, zorg en maatwerk