Estateplan

Bel (0118) 640 915

Blog

Eigen vermogen speelt weer rol bij zorg

Voor wie in een verzorgingsinstelling woont, of gaat wonen, keren oude tijden terug. Vroeger moest eerst het eigen vermogen worden aangesproken om de verzorging te betalen -in de volksmond heette dat ‘het opeten van het eigen huis’-, voordat een beroep kon worden gedaan op sociale voorzieningen .Deze regeling is in 1997 afgeschaft. Een verblijf in een verzorgingsinstelling is dan nagenoeg gratis, maar anno 2014 is dat weer helemaal teruggedraaid.

 

Huidige regeling

Sinds 1 januari 2013 is het vermogen weer een belang gaan spelen. Hoe hoger het inkomen,  hoe hoger de eigen bijdrage. Onder de huidige regels is de eigen bijdrage voor het verblijf in een AWBZ-instelling weer afhankelijk van het inkomen (volgens box 1) en vermogen (volgens box 3). Sinds 1 januari 2013 wordt 8% van het vermogen bij het bijdrageplichtige inkomen meegeteld naast de 4% die reeds in het verzamelinkomen zit.

 

Wilt u uw vermogen (spaargeld, eigen huis) beschermen voor uw kinderen of kleinkinderen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 

1.         Het schenken aan (klein)kinderen.

2.         Het inbrengen van het vermogen in een bv.

 

Beide opties kunnen fiscale gevolgen hebben, laat u daarom hierover grondig adviseren.

 

Hoogte eigen bijdrage

Voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage wordt naar de inkomens van twee jaar eerder en het vermogen van drie jaar eerder gekeken. Een schenking in 2014 heeft dus pas effect in 2017. Het is echter mogelijk te verzoeken om een zogenoemde peiljaarwijziging. De eigen bijdrage wordt dan gebaseerd op het geschatte inkomen van het lopende kalenderjaar. Dit verzoek moet wel worden gedaan binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar of in het kalenderjaar zelf.

Restschuld na verkoop eigen woning

Als u onlangs uw woning heeft verkocht en de opbrengst is lager  dan de hypotheekschuld, dan blijft u zitten met een restschuld. Dat is op zich al een vervelende situatie. Tot voor kort was de rente op die restschuld die u aan de bank moet betalen ook nog eens niet-aftrekbaar. Dat maakte deze situatie extra vervelend en leidde vaak tot financiële problemen.

Toch aftrekbaar

Inmiddels is bekend geworden dat de rente op een dergelijke restschuld tijdelijk toch aftrekbaar is in box 1. Dat betekent dat u deze rente, in aftrek kan brengen op bijvoorbeeld uw looninkomsten. Net zoals dat ging bij de hypotheekrente toen u het huis nog bezat. Deze aftrekpost levert dan een belastingvoordeel op. Zo wordt de pijn iets verzacht.

Voorwaarde

Deze regeling is alleen van toepassing als u tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 uw woning heeft verkocht en met een restschuld bleef zitten. De rente van die schuld is dan gedurende een periode van tien jaar toch nog aftrekbaar.

Patrick Caljouw

Caljouw Belastingadvies LLP