Estateplan

Bel (0118) 640 915

Blog

Scheiden zonder rechter een verbetering?

Zoals het er nu naar uit ziet kan een echtpaar zonder kinderen over niet al te lange tijd scheiden zonder rechterlijke tussenkomst. Dit zou eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk moeten zijn volgens de staatssecretaris. Maar is dat ook het geval? Ik denk van niet.

 

Scheiden is meer dan in plaats van ja, nee tegen elkaar zeggen. Een echtscheiding kent vele juridische gevolgen die geregeld moeten worden en waarbij het belangrijk is dat partijen goede rechtsbijstand krijgen. Indien echtgenoten in gemeenschap van goederen gehuwd zijn dan dient de gemeenschap te worden ontbonden. Dit betekent dat er een voorziening moet worden getroffen voor de gezamenlijke woning (wie blijft er wonen, wat is de woning waard en wie moet aan wie een vergoeding betalen), de bankrekeningen (ongeacht op wiens naam ze staan), spaarvoorzieningen, schulden, pensioenen, enz. Een echtscheidingsconvenant met al deze aspecten behelst al gauw zo’n zes tot tien pagina’s.

 

Voorkom problemen

De begeleiding die ik geef aan scheidende paren (al dan niet in het kader van een mediationtraject) leert dat echtgenoten over vele aspecten niet hebben nagedacht en dus zelf over deze zaken geen voorziening getroffen zouden hebben. Dit leidt ertoe dat wanneer echtgenoten scheiden zonder juridische bijstand een groot aantal zaken niet geregeld worden hetgeen tot problemen achteraf (onderling, maar ook met bijvoorbeeld de belastingdienst) kan leiden. Scheiden zonder rechter is dan achteraf helemaal niet zo eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk.

 

Zorgvuldigheid

De juridische gevolgen van een echtscheiding zelf regelen is nog moeilijker wanneer echtgenoten gehuwd zijn onder huwelijksvoorwaarden. Wie van u weet het verschil tussen een periodiek verrekenbeding, een finaal verrekenbeding of koude uitsluiting? Veel echtparen denken dat zij koude uitsluiting zijn overeengekomen, maar er blijkt dan toch nog een periodiek of finaal verrekenbeding te zijn. Dit heeft juridisch grote gevolgen en deze dienen in geval van een echtscheiding zorgvuldig te worden vastgelegd. Daarnaast is het zo dat een overeenkomst tussen echtgenoten niet voldoende is om via een deurwaarder de ex-echtgenoot te dwingen tot betaling van een overeengekomen bedrag. Daar is toch echt een vonnis of beschikking van de rechtbank voor nodig.

 

Bijstand is noodzakelijk

Scheiden zonder rechter, maar met name zonder goede juridische bijstand is dus helemaal niet zo eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk als de staatssecretaris denkt. Goede juridische bijstand is noodzakelijk en van groot belang om problemen in de toekomst te voorkomen. En, erg belangrijk, juridische bijstand hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Zo komt u, of wellicht één van de echtgenoten, misschien wel in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarnaast is het mogelijk een vaste prijs af te spreken waardoor u weet waar u financieel aan toe bent. Qudos Advocaten heeft bovendien een prettige samenwerking met EstatePlan in Middelburg waardoor met name de financiële planning door Alex de Bakker als financieel adviseur gedaan wordt. Dit scheelt u tijd en geld bij een advocaat en bovendien een hoop zorgen of het financieel goed voor u geregeld is.

Voor een vrijblijvend en gratis gesprek kunt u contact opnemen met EstatePlan of ons kantoor (www.qudosadvocaten.nl)