Estateplan

Bel (0118) 640 915

Blog

Erfrecht is een specialisatie

Meestal wordt een nalatenschap in goed overleg afgewikkeld bij een notaris. Gelukkig maar, want een sterfgeval is op zichzelf al verdrietig genoeg. Soms ontstaat er echter een onoverbrugbaar meningsverschil over de wijze waarop een nalatenschap moet worden afgewikkeld. Over opengevallen nalatenschappen kúnnen namelijk veel verschillende discussies ontstaan en dat komt ook steeds vaker voor. In een dergelijk geval kan het zinvol zijn om een advocaat als partijadviseur/-onderhandelaar in te schakelen.

 

Afwikkelen geschil

Een advocaat heeft naast een adviserende rol de mogelijkheid om, indien geen overeenstemming wordt bereikt, het geschil voor te leggen aan de rechter. Door de bevoegde rechter kan dan een beslissing worden genomen over het geschil, zodat er vervolgens verder kan worden afgewikkeld.

Erfrechtelijke geschillen waarin advocaten adviseren en procederen zien onder meer op:

  • de geldigheid en uitleg van een testament en (bijzondere) overeenkomsten, al dan niet in het buitenland (internationaal erfrecht);
  • de wijze van verdeling van een nalatenschap tussen de erfgenamen;
  • de verplichting tot inbreng van giften;
  • de afgifte van (quasi-)legaten;
  • de vaststelling en opeisbaarheid van legitimaire porties en aanspraken (in de volksmond: “het kindsdeel”);
  • het functioneren van een executeur of een (ex-)gevolmachtigde;
  • de vaststelling van (niet-opeisbare) erfdelen;
  • het recht op informatie en de verkrijging daarvan;
  • verjaring in het erfrecht.

 

Specialisatie

Geen enkel erfrechtgeschil is ‘gewoon’ of standaard’. Er zijn bovendien veel bijzondere regels en de nodige fiscale consequenties. Specialisatie van advocaten in dit vakgebied is noodzakelijk om het beste resultaat te kunnen bereiken. Guido van Dijke van Adriaanse van der Weel Advocaten kan u die specialistische kennis bieden.

Informeer naar de mogelijkheden bij Alex de Bakker van EstatePlan.