Estateplan

Bel (0118) 640 915

Blog

Fiscale tips

Aanpassing hypotheekrenteaftrek

 

De rente die iemand betaalt over de hypotheek voor een eigen woning is aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Daardoor daalt de inkomstenbelasting. De maximale hypotheekrenteaftrek wordt ieder jaar afgebouwd met 0,5% per jaar. Daarom is vanaf 1 januari 2017 de hypotheekrenteaftrek weer iets verder beperkt. Dit jaar is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is gedaald naar 50% in de hoogste belastingschijf. In 2016 was dat nog 50,5%.

 

Schenkingsvrijstelling eigen woning

 

Iedereen tussen de 18 en 40 jaar mag belastingvrij eenmalig een schenking van maximaal 100.000 euro ontvangen Dat geld moet dan wel besteed worden  aan de eigen woning. Deze schenking hoeft niet per se een gift van ouders aan kinderen te zijn. En het bedrag hoeft ook niet van een schenker te komen, iemand mag meerdere schenkingen van verschillende personen ontvangen.

 

Wie de vrijstelling voor de dagelijkse uitgaven wil gebruiken,  heeft pech. Het bedrag kan alleen worden gebruikt voor:

– de aankoop van de eigen woning

– verbetering of onderhoud van de eigen woning

– afkoop van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning

– aflossing van de schuld voor de eigen woning

– aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning