Estateplan

Bel (0118) 640 915

Blog

Arbeidsrecht versus Goudenhanddruk

Een advocaat kan in een privésituatie een belangrijke rol vervullen bij een scheiding maar ook in geval van arbeidsrechtelijke kwesties.

Gouden handdruk en de beëindigingsovereenkomst.

Door mr. Esther Mulders van MillerReyBrighton Advocaten te Middelburg, gespecialiseerd arbeidsrechtadvocate. Esther Mulders is aangesloten bij de specialistenvereniging Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Zeeland (VAAZ).

Als werkgever en werknemer het met elkaar eens zijn over het ontslag is het vaak zo dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt door middel van een beëindigingsovereenkomst. Het voordeel van zo’n overeenkomst is dat men niet naar de rechter hoeft en de werknemer – als de overeenkomst juist is opgesteld – daarna in principe in aanmerking komt voor een WW-uitkering. In de overeenkomst worden er afspraken gemaakt over zaken als een financiële vergoeding (gouden handdruk), de (affinanciering) van de pensioenpremie, de leaseauto, onkostenvergoedingen, opties/aandelen, bedrijfskortingsfaciliteiten, concurrentiebeding etc.

Het is verstandig om de gemaakte afspraken inhoudelijk nauwkeurig te laten controleren door een advocaat om te bezien of u alles krijgt waar u recht op heeft, maar ook om te bezien of deze voldoen aan de door UWV gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een WW-uitkering. Hiervoor kunt u terecht bij MillerReyBrighton advocaten te Middelburg. Mr. Esther Mulders is arbeidsrechtspecialiste en lid van de vereniging voor arbeidsrechtspecialisten VAAN. Mulders treedt op voor zowel werkgevers als werknemers in diverse ontslagkwesties en adviseert daarnaast over arbeidsovereenkomsten, ziekte, concurrentiebeding en bedrijfsongevallen.

Bij de financiële afwikkeling van het dienstverband kunnen werkgevers en werknemers zich laten adviseren door Estateplan, bijvoorbeeld over het inbrengen van de ontslagvergoeding in een stamrecht/lijfrenteconstructie.