Category Archives: Financieel

Wijziging hypotheekregels

Hypotheken
De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken gaat van 30 naar 35 jaar.
Het wordt mogelijk om niet meer de hele hypotheek af te lossen: 50% in plaats van volledig. Het leidt er wel toe dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken.

Speciaal fonds voor startersleningen
Er gaat €150 mln gaat naar een fonds voor energiebesparing.
Er komt ook een speciaal fonds voor startersleningen, het bedrag hiervoor gaat van €20 mln naar €50 mln.

Woningonderhoud:
De btw op renovatie gaat voor een jaar van 21% naar 6%.

Huren:
Huurders die er in inkomen op achteruit gaan krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.

Informeer voor het beste financiële resultaat bij Alex de Bakker van EstatePlan.

Starterslening blijft bestaan

Huizenkopers kunnen de rente van een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), ook onder de nieuwe hypotheekregels van de belasting blijven aftrekken. Dat schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer.

De SVn kondigde eerder deze maand aan de verstrekking van leningen op te schorten tot er duidelijkheid zou komen over de aftrek van de rente op startersleningen onder de nieuwe hypotheekregels.

Vanaf 2013 is alleen de rente op hypotheken die maandelijks worden afgelost nog aftrekbaar.

Maar de startersleningen blijven in 2013 onder de huidige voorwaarden bestaan. Daarvoor heeft het kabinet 20 miljoen euro uitgetrokken. De minister roept de SVn – nu er duidelijkheid is over de fiscale behandeling van startersleningen – op het loket voor de leningen weer open te stellen.

Minister Blok heeft verder besloten om de aftrekbaarheid van de restschuld, die kan ontstaan na de verkoop van een woning, in te laten gaan vanaf de presentatie van het regeerakkoord (29 oktober). Daarmee wil hij voorkomen dat mensen wachten met de verkoop van hun huis tot het nieuwe jaar. Voorwaarde is dat op 31 december 2012 het voorlopig koopcontract van de woning moet zijn getekend. De rente over de restschuld is vijf jaar aftrekbaar.

Bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kunnen meegenomen worden naar een volgende woning, zonder dat eigenaren verplicht worden de hypotheek annuïtair te gaan aflossen. Aanvullend daarop heeft minister Blok besloten dat bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken zonder NHG bij verhuizing naar een nieuwe woning kunnen worden omgezet naar een NHG-hypotheek, mits voldaan wordt aan de NHG-voorwaarden.

Financiële kennis Europeanen onder de maat

Slechts 14% van de Europeanen scoort ‘goed’ of ‘uitstekend’ op het gebied van financiële kennis. Dit blijkt uit de enquête die is gehouden door ING Investment Management (ING IM) onder 5.500 personen in elf Europese landen.

Een op de vijf (20%) Europeanen heeft zeer weinig financiële kennis, terwijl twee derde van de bevolking (66%) over niet meer dan basiskennis beschikt. Bovendien lijkt de financiële kennis in Europa af te nemen, aangezien in 2010 nog 21% van de respondenten over ‘goede’ of ‘uitstekende’ financiële vaardigheden beschikte.

Volgens de studie van ING IM beschikken de Grieken over de beste financiële kennis. Van de Griekse burgers beschikt 24% over een ‘uitstekende’ of ‘goede’ financiële kennis, de hoogste score van alle landen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, waar 22% van de bevolking een van deze beide scores behaalde. In Turkije viel slechts 6% van de bevolking in een van deze categorieën, de laagste score van de landen waarin de enquête is gehouden.

“Het is alarmerend om te zien dat maar zo’n laag percentage van de Europese bevolking op het gebied van financiële kennis goede cijfers haalt, vooral nu de regio bijzonder moeilijke economische tijden doormaakt”, vindt Ivar Roeleven, directeur Beleggingsfondsen Europa van ING (IM).”Als mensen beter in staat zouden zijn om zelf hun financiën te regelen, zouden ze de kosten van hun levensonderhoud kunnen verlagen en ook een beter rendement kunnen behalen op hun beleggingen en spaargelden.” Volgens Roeleven is er duidelijk meer professioneel advies nodig om mensen te helpen bij het verbeteren van hun financiële kennis en het maken van de juiste keuzes bij het beheren van hun geld.

Ondanks dat in het onderzoek een aantal zorgwekkende feiten aan het licht komen, is een van de positieve punten dat jonge mensen goed geïnformeerd zijn over financiële zaken. En ze zijn dat beter dan oudere generaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat jongeren beter overweg kunnen met IT en eerder het internet gebruiken om hun financiën te regelen.

 

Doe hier een test:  http://www.weetwatjeweet.nl/html/index.html

 

Informeer voor het beste financiële resultaat bij Alex de Bakker van EstatePlan.