Estateplan

Bel (0118) 640 915

Bewindvoering Zeeland

Bewindvoering , EstatePlan staat voor persoonlijke aandacht. EstatePlan verzorgt het behartigen van de financiële belangen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen.

Aanleiding kunnen psycho-sociale en/of lichamelijke redenen zijn om tijdelijk of blijvend het vermogen van de betreffende persoon te beheren.

EstatePlan krijgt als bewindvoerder de verantwoordelijkheid over de financiële en de praktische kant van het vermogen.

Indien u professionele bewindvoering overweegt aan te vragen voor uzelf of voor iemand anders dan kunt u contact met ons opnemen. Een oriënterend gesprek is vrijblijvend en gratis.

EstatePlan is professioneel bewindvoerder benoemd door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant .